Slachtofferonthaal Registreren als benadeelde

Wat houdt slachtofferonthaal bij het parket en de rechtbank in ? 


Elk parket beschikt over een dienst slachtofferonthaal. De medewerkers van deze dienst zijn justitieassistenten. Zij zorgen er voor dat slachtoffers van misdrijven en hun verwanten binnen het parket en de rechtbank de nodige aandacht krijgen. De justitieassistenten van de dienst slachtofferonthaal helpen met andere woorden de rechten van slachtoffers te realiseren.


Wie kan bij slachtofferonthaal terecht ? 


De dienst slachtofferonthaal staat ten dienste van slachtoffers van wanbedrijven en misdaden. Ook verwanten van feiten waarbij het slachtoffer overleden is en waaromtrent het parket een onderzoek heeft geopend kunnen er terecht. Dit is eveneens het geval voor verwanten van personen die vermist zijn en waaromtrent het parket een onderzoek voert.


Wat doet slachtofferonthaal ?


De justitieassistent zal het slachtoffer en/of diens verwanten wegwijs maken in de gerechtelijke procedure en passende informatie geven over zijn of haar rechten.


  • De justitieassistent kan optreden als tussenpersoon tussen het slachtoffer en de gerechtelijke overheden zoals het parket of de onderzoeksrechter en informatie doorgeven over de stand van de procedure. Let wel, het onderzoek is geheim zodat geen inhoudelijke informatie kan worden doorgegeven.
  • Tijdens de gerechtelijke procedure kan de justitieassistent het slachtoffer en/of zijn verwanten op emotioneel moeilijke momenten voorbereiden en bijstaan. Dit kan onder meer door begeleiding te voorzien bij de inzage in het dossier, het bijwonen van de zitting van de rechtbank of de teruggave van de in beslag genomen goederen.

 

  • De justitieassistent heeft ook een taak gedurende de strafuitvoering van de dader. Wanneer de dader veroordeeld is tot een effectieve gevangenisstraf en in aanmerking komt voor penitentiair verlof, elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling of een andere maatregel voorziet de wet dat het slachtoffer onder bepaalde voorwaarden kan geļnformeerd en gehoord worden. De justitieassistent kan het slachtoffer informeren over zijn rechten in deze materie.
  • In de gevallen voorzien door de wet kan de justitieassitent de bekommernissen van het slachtoffer verzamelen ten behoeve van de strafuitvoeringsrechtbank. Deze rechtbank kan voorwaarden opleggen aan de dader in het belang van het slachtoffer of diens verwanten.
  • De justitieassitente probeert de medewerkers van het parket en de rechtbank waar nodig attent te maken op de behoeften, verwachtingen en rechten van het slachtoffer.

Hoe is de dienst slachtofferonthaal bereikbaar ?


De justitieassistent contacteert het slachtoffer of diens verwanten op vraag van de magistraat.

Het slachtoffer of diens verwanten kunnen ook spontaan een beroep doen op de dienst slachtofferonthaal. In dat geval zal de justitieassistent de vraag van betrokkene voorleggen aan de magistraat.


De dienst is gehuisvest in het gerechtsgebouw en telefonisch bereikbaar op het algemeen nummer van het parket (015/288.111).

Elke voormiddag, behalve op woensdag, is er tussen 9u – 12u een telefonische permanentie voorzien.

In de namiddag en op woensdag is de dienst gesloten voor het publiek om de justitieassistenten toe te laten de gesprekken en andere opdrachten te plannen.


De dienstverlening is kosteloos.


http://www.just.fgov.be/cgi_justice/publications/show_pdf.pl?id=60