Welkom Voorwoord 

Gerechtshof

Keizerstraat 20

2800 Mechelen

015/28.81.11

 

www.parket-mechelen.opam.be


Welkom op de website van het Mechels parket.


Op deze website willen wij ons aan u voorstellen. Het parket is gelegen in het gerechtsgebouw te Mechelen.

De bevoegdheid van het Mechels parket strekt zich uit over het gehele gerechtelijk arrondissement Mechelen.


Mijn collega's en ik oefenen er de functie uit van Openbaar Ministerie (OM). Wij staan met andere woorden in voor het handhaven van de rechtsorde en willen bijdragen aan een leefbare en veilige samenleving. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.


Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie, inspectiediensten en bestuurlijke instanties.


We staan in voor de strafvervolging en worden daarom ook openbare aanklagers genoemd. Het OM bepaalt voor elk strafbaar feit welk gevolg zal worden gegeven.

Het parket beslist wie voor de strafrechter verschijnt en welke straf en/of maatregel voor de strafrechter gevorderd wordt.


Niet iedere verdachte hoeft voor de rechter te verschijnen. Het OM kan bepaalde feiten zelf afhandelen door middel van bijvoorbeeld een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken.


Het OM houdt  ook toezicht op de uitvoering van het vonnis van de rechters.


Het parket heeft eveneens bijzondere belangstelling voor jeugdige daders en problematische opvoedingssituaties van jongeren.


Het OM geeft tenslotte ook advies aan de rechter in burgerlijke zaken (zoals adopties, echtscheidingen, schijnhuwelijken) en treedt tevens op bij de rechtbank van koophandel inzake faillissementen.


Bij het uitvoeren van al deze taken treden wij op in het belang van de maatschappij en de rechtzoekende en met bijzondere aandacht voor de slachtoffers.

Het OM staat garant voor onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit. De individuele rechten en vrijheden van iedereen staan hierbij centraal.


Op de website van het Mechels parket krijgt u een overzicht van de organisatie en het organogram van het parket. Naast een kwaliteits- en beleidscel zijn 4 teams werkzaam in een nauwe samenwerking met de medewerkers van de administratieve burelen van het parket.


Verder vindt u aanwijzingen waar u naartoe kan wanneer u vragen hebt. U kan reeds vele vragen en antwoorden vinden onder de rubriek FAQ.  Verder kan u ook nuttige brochures en links naar websites van externe partners van het openbaar ministerie aantreffen.


Mocht u daarna toch nog met een algemene, en dus niet dossiergebonden vraag zitten, kan u ons steeds contacteren via het e-mailformulier dat u onder de rubriek Contact & bereikbaarheid vindt.Anne-Marie Gepts

Procureur des Konings