Wat is het parket ? Parket Mechelen Beleidsplan Interne kwaliteitszorg


Een parket op het niveau van een gerechtelijk arrondissement staat onder de leiding van een procureur des Konings. 
 

De procureur des Konings wordt in zijn taak bijgestaan door magistraten (eerste substituten en substituten procureur des Konings), parketjuristen, criminologen en personeelsleden (een hoofdsecretaris, secretarissen, adjunct-secretarissen, opstellers, beambten, administratief agenten en arbeiders).Het aantal van deze medewerkers hangt af van de grootte en de bevolking van het gebied waarvoor de procureur des Konings bevoegd is.